Religie
De verschillen in godsdienst in Suriname worden voor een groot deel veroorzaakt door de grote etnische verscheidenheid. Tot de belangrijkste godsdiensten in Suriname worden het Christendom, de Islam, het Hindoeisme en de Winti-religie gerekend.

Het Christendom is onder te verdelen in twee christelijke kerken, de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelische Broedergemeente. Beide kerken kunnen ongeveer 40% van de totale groep creolen tot hun aanhangers rekenen. Daarnaast horen ook indianen en Chinezen tot het Christendom.
Van de creolen behoort ook een groeiend aantal mensen tot de diverse pinkstergemeenten. Ook het Winti-geloof, met Afrikaanse elementen, is voor veel creolen, bosnegers en indianen erg belangrijk. Bij velen van hen gaan de twee godsdiensten samen.

De hindoestanen horen voor het grootste deel bij het Hindoeisme. Hierbij wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de orthodoxe Sanatan Dharm en de vrijzinnige Arya Samaj. Zo'n 15% van de hindoestanen is islamitisch. Ook veel van de Javanen hangen de islam aan. Een kleine minderheid wordt gevormd door de joden.
Op het gebied van religie valt tenslotte nog op, dat kleine christelijke groepen en sekten steeds meer op zijn komen zetten, Vooral creolen hebben zich hierbij aangesloten.